De toekomst
begint nu

 

Welke vraagstukken zijn er als het gaat om duurzaam wonen en werken? En hoe ziet de toekomst eruit als het gaat om de woon- en werkomgevingen die we creëren? In de nieuwe wijk Zandpoort, in Almere, is ingespeeld op de natuurlijke elementen van de omgeving door ze onderdeel te laten zijn van de buurt. Daarbij is er gedacht aan het zo divers mogelijk maken van de beschikbare woningen zodat het op de lange termijn ook zo divers mogelijk bewoond kan worden. Zo is het gebied op zowel de technische als sociale aspecten duurzaam opgezet.

Bij Dura Vermeer leggen we de lat steeds hoger als het gaat om nieuwe, duurzame ontwikkelingen. We houden ons graag bezig met thema’s als klimaatadaptiviteit, sociale duurzaamheid en deelmobiliteit.

Duurzame wijk Zandpoort in Almere

Gebiedsontwikkeling
duurzame wijk

Bekijk de video

Meer info

samen doen
we dit

 

Duurzaamheid zit in onze genen! Zo wordt ook aan de groenstructuur gedacht. Binnen de Almeerse wijk Zandpoort zijn bijvoorbeeld veel eiken, dennen, berken en kleine duintjes te vinden. Voor waterhuishouding maakt de wijk gebruik van brede, groene wadi’s. Dit leverde uiteindelijk een duurzaam watersysteem op waarbij het regenwater wordt opgevangen door een infiltrerende aquaflowfundering onder de straat, die het vervolgens naar de greppels vervoert. Maar ook vanaf de woningen komt het regenwater in dit watersysteem. Hierdoor is er geen aparte riolering nodig en kan er veel meer water worden opgenomen. Dat is helemaal volgens de nieuwste inzichten van duurzaamheid. Zandpoort is mooie pilot en de gemeente wil dit dan ook graag op andere plekken gaan toepassen.

 

Een duurzaam watersysteem in de wijk
Stakeholders aan het woord

Sociale
duurzaamheid

door deelmobiliteit

Meer info

GASLOOS BOUWEN
ZO DOE JE DAT!

 

Om duurzame, nul op de meter-woningen te kunnen bouwen, is het overstappen op niet-fossiele energie een eerste vereiste. Bij Dura Vermeer zijn gasloos en ‘nul op de meter’ niet zomaar trending topics: wij passen deze al op grote schaal toe in onze nieuwbouwprojecten. Als ontwikkelende bouwer delen wij graag onze kennis in een gezamenlijke aanpak met gemeenten, bewoners, nutsbedrijven en alle andere betrokken partijen. De vijf pijlers vormen het fundament van onze integrale aanpak.   

Meer info
“Wij volgen de ontwikkelingen op de voet"

Facts

DURA VERMEER IN CIJFERS

ook vastgoed
verduurzamen?

stuur een bericht naar

Dick Boelen

Deze website gebruikt cookies om te zorgen dat u de beste ervaring heeft op onze website. Klik hier om onze privacy policy te bekijken

Sluiten