Gasloos bouwen: waar staan we na 3500 opgeleverde woningen?

Wednesday 13/01/2021

Dick Boelen

Sinds 2018 is elke nieuwbouwwoning verplicht gasloos. Succesvol gasloos bouwen vergt een doelgerichte aanpak en een robuust systeem. Als Dura Vermeer leverden wij in 2007 onze eerste generatie gasloze woningen af in de wijk Ypenburg in Den Haag. Dick Boelen, directeur Vastgoed bij Dura Vermeer, vertelt waar we nu staan na jaren van installeren, monitoren en verbeteren. “Ik kan met een gerust hart zeggen dat ons systeem volwassen is zonder kinderziektes”, zegt Dick. “We zijn inmiddels bij de vierde generatie en in totaal ruim 3500 gebouwde gasloze woningen in onder meer RijswijkBuiten, TudorPark en Almere.”

 

Goede samenwerking


“Succesvol gasloos bouwen begint met een goede samenwerking tussen alle betrokkenen op basis van vertrouwen, flexibiliteit en transparantie. De tweede stap is het toepassen van een robuust systeem voor de hele wijk. Ons systeem is in de basis hetzelfde gebleven met een bron, warmtepomp, vloerverwarming en pv-panelen op het dak. Er zijn echter veel technische en systeemverbeteringen doorgevoerd, het is robuust in beheersbaarheid en onderhoud en goed op te schalen naar hele grote gebieden.”

 

Robuust systeem


“Ons systeem is robuust omdat we net iets meer capaciteit in het systeem stoppen dan volgens de berekeningen noodzakelijk is. Wij hanteren sinds het begin als ontwerptemperatuur van de woning 22 graden, al schreef de regelgeving 20 graden voor. Ook leggen we net wat meer pv-capaciteit neer, want over vijftien jaar neemt het opwekkend vermogen van de panelen af. Zonder die marge wordt het systeem heel storingsgevoelig met hoge energie- en onderhoudslasten. Ik zie dat er sinds de wettelijke verplichting gasloos bouwen in 2018 veel inferieure systemen zijn toegepast die de bewoners met de ellende achterlaten. Sinds 1 januari 2020 is in ieder geval uiteindelijk ook de regelgeving aangescherpt naar 22 graden.”

 

Ontwerpen op basis van ervaring


“De derde stap in succesvol gasloos bouwen is de bewoners centraal stellen. Dat doen wij met goede voorlichting middels informatieavonden voor, tijdens en na oplevering. Voor de oplevering controleren we via metingen of de isolatie en op de luchtdichtheid van de woning op orde zijn. Vervolgens monitoren we via onze meldkamer 24/7 online op energie- en warmwaterverbruik en storingen in het systeem. Ook maken we de pv-panelen schoon en leveren we filters voor de ventilatiesystemen tijdens de jaarlijkse servicebeurt. Alle ervaringen uit het monitoren en van bewoners stoppen we weer in de ontwerpfase.”

 

Betaalbaar van het gas af


“De laatste stap is de financiering. De uitdaging voor gemeentes is om gasloos bouwen op grote schaal uit te rollen en betaalbaar te houden. Wij hanteren samen met onze partner Klimaatgarant een transparant model waarbij we de meerkosten onderbrengen in een koop- of huurovereenkomst met de bewoner. Het gaat om een bedrag van tienduizend euro voor het systeem met de bron, warmtepomp en pv-panelen. Het voordeel voor de gemeente is dat de meerkosten niet drukken op de grondprijsbepaling en de bewoner krijgt een robuust systeem dat goed wordt onderhouden.”

 

Energieprestatievergoeding


“Voor woningbouwcorporaties bestaat een andere financieringsmogelijkheid, zoals wordt toegepast voor nul-op-de-meter-woningen die wij onder andere in  Ouddorp en Stellingdam (ZH) hebben gebouwd. Het opwekkend vermogen is minimaal net zo hoog als wat er wordt verbruikt. Omdat de woningen geen energierekening hebben, mag de woningbouwcorporatie bovenop de huurprijs een energieprestatievergoeding van 1,40 euro per vierkante meter vragen. Zo kan de corporatie de kosten voor het systeem terugverdienen en de bewoner krijgt lagere totaallasten.”

 

Toekomstvisie


“Over een paar jaar zullen er verschillende systemen beschikbaar zijn voor gasloos bouwen. Ons systeem met een bron, warmtepomp en pv-panelen werkt heel goed voor grondgebonden woningen en kleinere appartementencomplexen. We gaan nu naar de vijfde generatie toe waarbij ook energie kan worden opgeslagen in de wijk. Ook de warmtepompen worden steeds compacter, slimmer en beter.”

“Stadsverwarming is een goed alternatief om bestaande, grotere complexen van het gas af te halen. Voor nieuwbouw van grotere complexen geloof ik meer in grote warmtepompinstallaties met twee bronnen of het gebruik van een hoogtemperatuursysteem op aardwarmte met bronnen van drie à vier kilometer diepte. Maar daar zijn wel hoge investeringen mee gemoeid van tien tot dertig miljoen euro.”

Deze website gebruikt cookies om te zorgen dat u de beste ervaring heeft op onze website. Klik hier om onze privacy policy te bekijken

Sluiten