Privéautobezit belemmert toekomstgericht bouwen

Wednesday 13/01/2021

Thomas van Sliedregt, junior ontwikkelaar

De vastgoedsector staat voor flinke uitdagingen. Er is grote vraag naar stadswoningen tegenover hoge klimaatdoelstellingen en beperkte ruimte. Die knelpunten hangen volgens Thomas van Sliedregt, Junior Projectontwikkelaar bij Dura Vermeer, grotendeels samen met privéautogebruik en de hoge parkeerdruk. Hij verwacht dat nieuwe mobiliteitsoplossingen en vastgoedontwikkeling elkaar steeds meer zullen gaan versterken. Het inzetten op schone, elektrische deelmobiliteit draagt bij aan een betere, duurzamere leefomgeving met meer groen en een schonere luchtkwaliteit.

 

Smart Mobility


“Mobiliteit is voor mij meer dan alleen van A naar B gaan. Het verbindt mensen, hun activiteiten en hun leefomgeving met elkaar. Ik vind het daarom veel belangrijker om in te spelen op de mobiliteitsbehoefte dan op alleen de parkeerbehoefte, zoals nu standaard in projecten wordt gedaan. Smart Mobility is een overkoepelende term voor nieuwe technologische en logistieke mobiliteitsoplossingen. Onderdeel daarvan is Mobility-as-a-Service (MaaS) waarin alle mobiliteitsdiensten worden samengebracht in dezelfde app. De gebruiker betaalt een vast bedrag, per tijdseenheid of afstand, en wordt optimaal geadviseerd over de makkelijkste en snelste manier om van A naar B te komen. Ongeacht of dat nou per trein, bus, taxi en deelauto, -fiets of -scooter is. Ik verwacht dat MaaS heel veel invloed krijgt op hoe we in de toekomst zullen gaan reizen.”

 

Deelmobiliteit


“Vanuit Dura Vermeer willen we altijd meerwaarde creëren voor de bewoners. Daarom investeren we in deelmobiliteit, waarmee we meteen gemeentes helpen bij het behalen van klimaatdoelstellingen. Een deelauto vervangt gemiddeld 9 à 13 auto’s in privébezit. Dat betekent veel minder auto’s op straat en per gebruiker een gemiddelde CO2-reductie van 13 %. Door in te zetten op deelmobiliteit kun je de parkeernorm verlagen en het woongebied anders gaan indelen en benutten. Minder auto’s op straat betekent niet alleen een veiligere leefomgeving. Minder parkeerplekken betekent ook meer ruimte voor woningen, groenvoorzieningen, een buurttuin of speelplaatsen. Persoonlijk vind ik de wijk waarin ik graag wil wonen misschien nog wel belangrijker dan de woning zelf.”

 

Duurzaam bouwen


“Het verlagen van de parkeernorm biedt ruimte voor bijvoorbeeld meer woningen, groen of een buurttuin. Dit vergroot het duurzame karakter van de wijk. Veel groen helpt bij de afwatering van overtollig regenwater, een belangrijk aspect van klimaatadaptief bouwen. En de accu’s van de deelauto’s kun je inzetten voor opslag van overtollige elektriciteit uit pv-panelen. Als Dura Vermeer bouwen we al jarenlang gasloze wijken waarin de woningen zijn voorzien van een warmtepomp en zonnepanelen. In dalmomenten wil je de opgewekte stroom het liefste opslaan en op piekmomenten weer uit de accu’s halen.”

 

Gedragsverandering


“Het succes van deelmobiliteit bij vastgoed en gebiedsontwikkeling is onder andere afhankelijk van de locatie, bereikbaarheid en de doelgroep die er komt wonen. Communicatie en gedragsverandering zijn misschien wel de belangrijkste pijlers. Daar moet je zo vroeg mogelijk mee beginnen. Door aspirant-kopers goed te informeren en nog belangrijker aansturen op gedragsverandering. Met alleen de mobiliteit neerzetten kom je er niet. Mensen die je moeilijk uit de auto krijgt, staan misschien wel open voor een deelauto of een ander vervoersmiddel. Daarom willen we workshops organiseren om mensen te informeren en bewoners tegoeden aan te bieden, zodat zij direct nadat zij in hun nieuwe woning zijn ingetrokken gebruik kunnen maken van deelmobiliteit.”

 

Pionieren


“Parkeernormen worden nog te vaak vastgesteld op basis van het verleden, terwijl de situatie in de toekomst snel kan veranderen. Dit vraagt om een flexibelere benadering, merken wij bijvoorbeeld in de wijk Sion in RijswijkBuiten. Die hebben we opgeleverd met een parkeernorm van 2,3 en nu zijn er zoveel lege parkeerplaatsen dat de bewoners vragen of er wat anders mee gedaan kan worden. Dat is natuurlijk onwijs zonde. De uitdaging is dat er nog te weinig referentieprojecten zijn in Nederland. Als gemeente wil je natuurlijk niet dat de parkeerdruk in omringende wijken toeneemt. Dat wringt nog wel. Het is dus echt pionieren. De eerste stap is dan ook om in een vroeg stadium alle stakeholders op een lijn te krijgen: gemeente, ontwikkelaar, aanbieder van deelmobiliteit en natuurlijk de toekomstige en huidige bewoners. Het zijn spannende ontwikkelingen voor hen allemaal. De komende jaren gaan wij vanuit Dura Vermeer ook de eerste projecten opleveren en zullen we in de praktijk zien wat de impact is.”

 

 

 

Deze website gebruikt cookies om te zorgen dat u de beste ervaring heeft op onze website. Klik hier om onze privacy policy te bekijken

Sluiten